Thai fruits and vegetables exporters association.

KWExport.com


“พาณิชย์”ดันใช้FTAส่งออกผลไม้ หนุนไทยเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อน

Posted on February 12, 2018 by

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมชี้ช่องผู้ประกอบการไทยใช้ FTA เพิ่มยอดส่งออก หวังหนุนนโยบายดันไทยมหานครด้านผลไม้เมืองร้อนของโลก เผยผลการใช้สิทธิ FTA ส่งออก พบอาเซียนมาเป็นเบอร์หนึ่ง ตามด้วยจีน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบด

Comments are closed.
↑ Top