Thai fruits and vegetables exporters association.

KWExport.com


เสื้อไหมไทยฝีมือคนคุก ส่งแบรนด์ ‘คาร์เซล’

Posted on February 12, 2018 by

ยธ.จับมือคาร์เซล ห้องเสื้อแบรนด์เดนมาร์ก พัฒนาฝีมือผู้ต้องขังตัดเย็บเสื้อผ้าไหมไทยส่งออก นำร่องคุกหญิงเชียงใหม่ ปลัดยธ. ลั่น สินค้าคนคุก ต้องซื้อที่คุณภาพไม่ใช่ความสงสาร

Comments are closed.
↑ Top